Orde van het Theelepeltje - Lepel wit staand

since 2018

Orde van het Theelepeltje

Een project van HVI

Haagse Verbindende Initiatieven

Orde van het Theelepeltje - Lepel wit staand
Er is momenteel veel vraag naar de 'Theelepeltjes'. Ze vliegen de deur uit! Zodanig dat de leverancier het niet kan bijbenen. We zijn nu dan ook even door onze voorraad heen. Indien u even een mailtje stuurt naar theelepeltje@hvi-samen.nl dan laten we u weten wanneer we weer kunnen leveren.
Anja Mulder
Coödinator Orde van het Theelepeltje

Het Theelepeltje

In 2017 startte HVI het project ‘Orde van het Theelepeltje’. Een klein theelepeltje dat staat voor verbondenheid in verscheidendheid.

Stel: je bent getuige van een enorme brand, een vuurzee. Wat doe je dan? Er zijn drie opties: wegrennen en alleen je eigen hachje redden; een ingezonden brief sturen naar de redactie van je krant waarin je eist dat de verantwoordelijke personen oneervol worden ontslagen of je organiseert een demonstratie.

Maar….

Met geen van deze drie opties blus je de brand. Daar is meer, veel meer voor nodig. En ja, een theelepeltje water stel op zich weinig voor zeker als het vuur enorm is, maar als miljoenen mensen een theelepeltje bijdragen komen we een heel eind.

Vanuit dit gegeven is de ‘Orde van het Theelepeltje’ ontstaan. Aanvankelijk bedacht in Zweden door Amoz Os (schrijver, journalist, essayist en intellectueel (1939-2018). Willem Furnée introduceerde – samen met HVI – de Orde in Nederland.

De Orde voert een klein insigne, een pin, in de vorm van een theelepeltje. Deze pin staat voor herkenning van mensen die dezelfde levenshouding hebben. Mensen die een actieve levenshouding hebben met compassie en aandacht van voor de medemens.

Door een theelepeltje op te spelden laten we zien dat we het hetzelfde doel van medemenselijkheid nastreven.

         

Anja Mulder-Abbink, coördinator 'Orde van het Theelepeltje'

Onze inspiratiebron

Verbonden in verscheidenheid

De Orde van het Theelepeltje is de uitwerking van een idee van Amoz Oz, verteller en vredesactivist.

HVI heeft zijn idee in 2017 opgepakt en gerealiseerd met de oprichting van de Orde van het Theelepeltje. Het motto van De Orde is  ‘Verbonden in verscheidenheid’. Personen die zich voor dit ideaal inzetten, of hebben ingezet komen in aanmerking voor het lidmaatschap. Iedere wereldburger mag anderen die aan dit ideaal voldoen lid maken van de Orde door  hen een insigne van de Orde te schenken. Sinds de oprichting van de Orde op 7 januari 2018 zijn per 1 januari 2021 al ruim 15.000 insignes uitgedeeld in binnen-en buitenland.

Orde_van_het_Theelepeltje_-_Welkom_-_Samenwerking

Onze inspiratiebron

Verbonden in verscheidenheid

De Orde van het Theelepeltje is de uitwerking van een idee van Amoz Oz, verteller en vredesactivist.

Het Haags Vredesinitiatief heeft zijn idee in 2017 opgepakt en gerealiseerd met de oprichting van de Orde van het Theelepeltje. Het motto van De Orde is  Verbonden in verscheidenheid. Personen die zich voor dit ideaal inzetten, of hebben ingezet komen in aanmerking voor het lidmaatschap. Iedere wereldburger mag anderen die aan dit ideaal voldoen lid maken van de Orde door die hen een insigne van de Orde te schenken. Sinds de oprichting van de Orde op 7 januari 2018 zijn per 1 januari 2021 al ruim 15.000 insignes uitgedeeld in binnen-en buitenland.

Orde_van_het_Theelepeltje_-_Welkom_-_Samenwerking