‘s-Gravenhage

|

8 april 2020

Premier Rutte op Corona-afstand te midden van een delegatie van de Haagse Gemeenschap van Kerken

Foto Copyright Nia Palli

Minister President Mark Rutte opgenomen in de Orde van het Theelepeltje

Bij zijn bezoek aan een delegatie van de Haagse Gemeenschap van Kerken (HGK) op 8 april j.l. in de katholieke Sint Jacobuskerk, is Minister President Mark Rutte opgenomen in de Orde van het Theelepeltje. De voorzitter van de HGK, Ad van der Helm, is van mening dat hij hiervoor in aanmerking komt: ‘niet omdat u Minister President bent, maar omdat u naast uw  werkzaamheden een bezoek brengt aan allerlei groepen mensen die de samenleving in deze crisis gaande houden. Die belangstelling waarderen wij zeer en achten wij een bijdrage aan het herstel van onze samenleving en op die manier aan de vrede in onze samenleving.’

Van de secretaris, Margriet Quarles van Ufford, ontving hij het tweede lepeltje om uit te delen. De Minister President speldde het lepeltje direct op (zichtbaar op de groepsfoto). Hij wilde het verhaal dat erachter zit weten: hij had bij een aantal deelnemers van het gesprek het lepeltje al gezien en zich afgevraagd waar dit het teken van zou kunnen zijn. Hij was erdoor geïnspireerd.

​Ad van de Helm, voorzitter van de HGK​